Spacer gospodarski po Wyspie Sobieszewskiej

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z radnymi dzielnicy podczas spaceru gospodarskiego na Wyspie Sobieszewskiej. Poruszano między innymi tematy mieszkań komunalnych, problemów z ruchem drogowym nasilającym podczas w sezonu turystycznego. Omówiono plany odnośnie „Fosterówki”, oraz remontu nawierzchni na ulicy Świbnieńskiej. W spacerze brali udział również dyrektorzy oraz prezesi miejskich jednostek i spółek.

Spacer gospodarski i rozmowy na temat przyszłości dzielnicy

Spacer gospodarski to idealny sposób na rozmowę o bierzących sprawach dzielnicy, ale również pokazanie problemów oczekujących na decyzję ze strony władz miasta. Jest to idealny sposób na pokazanie potrzeb społeczności, ale również pokazanie zmian jakie już zaszły. Ostatnią wielką inwestycją na terenie Wyspy Sobieszewskiej była budowa mostu zwodzonego, który połączył wyspę z Gdańskiem. O atrakcjach jakie znajdziemy na Wyspie pisaliśmy w artykule: Wyspa Sobieszewska zyskuje kolejne kilometry ścieżki rowerowej.

Spotkanie Prezydent Aleksandry Dulkiewicz z przedstawicielami mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej rozpoczęto nieopodal kościoła pw. Matki Boskiej Saletyńskiej. Jednego z pierwszych budynków widocznego po przekroczeniu mostu zwodzonego. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, bowiem w okolicy kościoła stoi budynek komunalny wymagający natychmiastowego remontu. Radni podnieśli temat losów budynku. Obecni mieszkańcy mają zostać wykwaterowani, działka na której stoi zniszczony budynek stanowi niezwykle atrakcyjną lokalizację. Obecnie nie ma planów związanych ani z ewentualnym wyburzeniem budynku, lub jego remontem.

Zaznaczono również brak bezpiecznego przejazdu dla rowerów i ścieżki dla pieszych prowadzącej do rezerwatu „Ptasi Raj”, kierując się ze strony Gdańska przez most zwodzony. Jest to niezwykle popularna trasa dla rowerzystów, dlatego warto było by zwrócić szczególną uwagę na ich bezpieczeństwo. Prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski zwrócił uwagę ogólnego problemu z ruchem drogowym, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Zaproponował dołączenie ścieżki rowerowej do już istniejącego kawałka jezdni oraz wprowadzenie ulic jednokierunkowych. Nad tymi rozwiązaniami mają się rozmówić specjaliści z Gdańskiego Zarządu Dróg i Ziemi.

Wspomniane zostały również tradycyjne dla Sobieszewa drewniane chaty, które niestety niszczeją bez odpowiedniej opieki technicznej. Na wyspie znajduje się około 20 tego typu budynków, radni zaproponowali odnowienie budynków i zagospodarowanie ich na skanseny. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz potwierdziła iż pomysł jest dobry, zlecona została inwentaryzacja wszystkich budynków drewnianych. Jej wynik zostaną przeanalizowane i na tej podstawie zostaną podjęte decyzje odnośnie remontów i ewentualnego stworzenia skansenów.

Kwestia nieruchomości na Wyspie Sobieszewskiej

Na ulicy Turystycznej znajduje się rząd nieruchomości oczekujących na przebudowę i remonty. W planach jest przywrócenie do świetności dawnego parku zdrojowego, który będzie dostępny również od strony nabrzeża. W gestii Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni jest utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Na najbliższe dni służby miejskie mają zaplanowane uprzątnięcie terenu znajdującego na tyłach budynku przy ulicy Turystycznej 4.

Budynek przy ulicy Turystycznej 12 właśnie oczekuje na generalny remont wraz z dociepleniem i wymianą ogrzewania wewnętrznego. Realizatorem projektu są Gdańskie Nieruchomości.Obecnie trwa wykwaterowanie obecnych najemców lokali, aby remont mógł ruszyć pełną parą. Po zakończeniu prac budynek nie będzie zmieniał swojej funkcji- kwatery mieszkaniowe będą za to w zdecydowanie lepszym stanie.

Budynek Biblioteki Miejskiej, domu kultury GAK oraz siedziba Rady Dzielnicy również powinna doczekać się remontu. Dokumentacja projektowa ma zostać ukończona w 2023 roku, w kolejnym mają zostać ukończone prace budowlano-remontowe. Budynek będzie pełnił podobne funkcje jak wcześniej, zostanie on jedynie zmodernizowany i dostosowany do nowych potrzeb.

W kwietniu tego roku do własności miasta powróciła zabytkowa Willa Fostera, znana wszystkim jako „Fosterówka”. Po latach franciszkanie oddali prawo własności willi dla Gdańska. Obecnie budynek jest pod zarządzaniem Gdańskich Nieruchomości, jednak w planach jest przejęcie przez miejską spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Nie ma jeszcze konkretnych planów związanych z remontem lub przyszłą działalnością „Fosterówki”.