Zmiany w Gdańsku: Długie Ogrody i Brama Żuławska czekają na rewitalizację

Podczas niedawnej konferencji, prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła plany rewitalizacji dla określonej części miasta Gdańska. Miejscem, które ma ulec zmianom, jest obszar ulicy Długie Ogrody, Brama Żuławska oraz estakada na ulicy Elbląskiej. Pierwszym etapem w drodze do wprowadzenia tych zmian są konsultacje społeczne i analiza transportowa.

Podczas swojego wystąpienia, Prezydent Dulkiewicz podkreśliła wagę działań, które miasto podejmuje we współpracy z mieszkańcami podczas tworzenia Programów Rozwoju. Podkreśliła, że jednym z kluczowych celów, które wykrystalizowały się podczas prac nad tymi programami, jest przemiana obszaru przy Długich Ogrodach oraz skrzyżowania ulicy Elbląskiej w atrakcyjną strefę miejską. Prezydent zauważyła, że planowane zmiany mają przekształcić ten obszar w „bramę miasta” od wschodu.

Aleksandra Dulkiewicz zwróciła uwagę na możliwość wprowadzenia funkcji kulturalnych i wystawienniczych przy ulicy Długie Ogrody. Wskazała, że działka, której to dotyczy, jest zlokalizowana w pobliżu Bramy Żuławskiej. Zdaniem prezydent, realizacja inwestycji kulturalnych w tym miejscu umożliwiłaby nie tylko pełniejsze wykorzystanie tego obszaru, ale również rewaloryzację sąsiadującego z nim zabytku – Bramy Żuławskiej. Przedstawiona wizja przemian przewiduje stworzenie miejsca, które będzie tętnić życiem kulturalnym. W przeszłości, przed zniszczeniem miasta w 1945 roku, przy Długich Ogrodach działało kilka instytucji kulturalnych, między innymi kameralny teatr.