Żegnamy Jerzego Gwizdałę, niegdyś wiceprezydenta Gdańska i rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Odszedł od nas Jerzy Gwizdała, który pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Gdańska i był rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor odszedł w wieku 66 lat.

Jerzy Gwizdała przez wiele lat poświęcił na rozwój Uniwersytetu Gdańskiego jako jego rektor. Również przez pewien czas sprawował funkcję wiceprezydenta Gdańska. W latach 2016-2020 nadal pełnił rolę rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Jako ekonomista specjalizował się w finansach, ryzyku finansowym oraz zarządzaniu.

Dorobek naukowy i kariera akademicka Profesora Gwizdały

Jerzy Gwizdała urodził się w 1957 roku w Czersku. Od początku swojej kariery zawodowej utrzymywał bliski związek z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie konsekwentnie połączył pracę badawczą i dydaktyczną z praktyką zawodową.

Studia na Uniwersytecie Gdańskim, konkretnie na Wydziale Ekonomiki Transportu, ukończył w roku 1986. Siedem lat później, w 1992 roku, obronił doktorat na podstawie pracy „Rola tranzytowa Polski w planowaniu przestrzennym europejskiej sieci komunikacyjnej”. W 2011 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UG, opierając się na dorobku naukowym oraz rozprawie pt. „Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego”. Obszarem jego zainteresowań naukowych były zagadnienia bankowości, ekonomiki i organizacji transportu oraz finansów publicznych.