Współpraca Polskiej Żeglugi Bałtyckiej z Muzeum II Wojny Światowej

22 czerwca przedstawiciele Polskiej Żeglugi Bałtyckiej oraz Muzeum II Wojny Światowej zawarli umowę o współpracy, podpisując list intencyjny na pokładzie promu Nova Star należącego do linii Polferries. Celem tej współpracy jest wspólne promowanie obydwu instytucji, przyciągając turystów ze Skandynawii.

Turyści podróżujący na promach Polferries będą mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi muzeum oraz uzyskania ulgi na bilety wstępu, wystarczy okazanie karty pokładowej. Również osoby odwiedzające muzeum będą mogły się zapoznać z ofertą rejsów Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, przy kasach biletowych muzealnych.

Porozumienie zostało podpisane na pokładzie promu cumującego przy terminalu Westerplatte, którego operatorem jest Polska Żegluga Bałtycka. Andrzej Kałwa, dyrektor pionu rozwoju biznesu PŻB, wskazał na fakt, że na promach tej firmy odbywa się ruch codzienny, a na linii Westerplatte funkcjonują dwa promy. W ramach współpracy, Polska Żegluga Bałtycka będzie promować muzeum poprzez kampanie reklamowe na terenie Skandynawii, stawiając na zwiększenie ruchu turystycznego skierowanego na tereny związane z Muzeum II Wojny Światowej.

Andrzej Kałwa podkreślił również wspólną lokalizację obydwu instytucji, ponieważ promy PŻB pływają z Westerplatte, rejonu będącego częścią ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej. Współpraca ta otwiera nowe możliwości wzrostu turystyki na tym obszarze oraz wzajemne promowanie oferty kulturalnej i turystycznej dla gości ze Skandynawii.