Wnioski o nowe dowody osobiste można składać już od poniedziałku

Do użytku wchodzą nowe dowody osobiste. Wniosek o wyrobienie nowego dokumentu złożymy już od najbliższego poniedziałku, 8 listopada. Oprócz wizualnych aspektów, zmieni się również procedura uzyskania dowodu. Aby przygotować się na nadchodzące zmiany, w piątek 5 listopada urzędy będą przyjmować wnioski o nowe dowody jedynie do godziny 11:30. Jeśli nasz aktualny dowód osobisty jest ważny, nie ma obowiązku jego wymiany.

Nowe dowody zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej

Projekt nowych dowodów ma być zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z 20 czerwca 2019 roku. Mówi ono o poprawie zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii, podczas korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Największe zmiany jakie niesie za sobą nowy przepis to obowiązek zamieszczenia w dokumencie tożsamości fotografii oraz odcisków palców. Fotografie były obecne przy obecnych oraz poprzednich dowodach osobistych. Największą zmianą będzie obowiązek pobrania odcisków palców przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu.

Osoby w wieku powyżej 13 roku życia będą musiały być obecne zarówno przy składaniu wniosku jak i przy odbiorze dokumentu. Dla tej grupy wiekowej i wzwyż wymagane będzie również złożenie własnoręcznego podpisu. Nowy dowód daje również możliwość uzyskania certyfikatu podpisu elektronicznego. Każdy nowo wydany dowód będzie oznaczony kodem państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Widoczny będzie również odwzorowanie własnoręcznego podpisu, co ułatwi ewentualne porównanie. Odciski palców nie będą widoczne gołym okiem, dane te zostaną zakodowane w warstwie elektronicznej dowodu.

Wymiana dowodu we własnym czasie

Jeśli posiadamy dowód, którego data ważności nie kończy się w najbliższym czasie nie mamy obowiązku jego wymiany. Proces wymiany dokumentów został zaplanowany tak aby przebiegał jak najbardziej naturalnie. Z czasem z użytku znikną stare dokumenty, i wszyscy obywatele będą posiadali dokumenty zgodne z wymaganiami Unii Europejskiej.

Wprowadzone zostają również ułatwienia dla osób które nie maja możliwości udania się do urzędu osobiście. Możliwe będzie złożenie wniosku przez internet z opcją poprania odcisków palców przez urzędnika poza urzędem. Wyposażony w odpowiednie urządzenie pracownik urzędu będzie wstanie pobrać niezbędne informacje i pomóc przy wystawianiu dowodu. Sytuacja ta dotyczy głównie osób niepełnosprawnych, chorym a także przebywających w domu pomocy społecznej lub w zakładzie karnym.