Trwa sadzenie kasztanowców przy Kanale Raduni

Od środy 24 listopada trwa akcja sadzenia kasztanowców czerwonych przy Kanale Raduni. Wał zostanie udekorowany aleją drzew w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie planowane jest zasadzenie 40 drzewek, koszt całej realizacji wynosi 80 000 zł.

Zielony Budżet Obywatelski

Jedną z motywacji do stworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego była chęć zadbanie o związane z dzielnicami, ważne miejsca zielone. Wielka Aleja Kasztanowców w dzielnicy Orunia- Św. Wojciech- Lipice to jedno z cennych miejsc dla mieszkańców i mieszkanek tej okolicy. Z wiekiem drzew niestety oprócz historii związane jest niszczenie roślin.

W okolicy wału znajduje się prawie 700 drzew przeróżnych gatunków. Niestety niektóre zaczynają niszczeć, po części ze względu na ich wiek, po części z powodów klimatycznych. Rośliny źle znoszą przedłużające się okresy bezdeszczowe, które niestety z czasem występują coraz częściej. Aby zapewnić jak najlepszą opiekę drzew, w zeszłym roku przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną wraz z badaniami. Rośliny, które wymagały zabiegów zostałe nim poddane.

Inwentaryzacja i badania drzew

Inwentaryzacja odbyła się za pomocą VTA, skrót oznacza Virtual Tree Assessment. Jest to metoda oceny żywotności drzew, często wykorzystywana w arborystyce. Metoda ta pozwala na ocenie cech budowy drzewa oraz ocenieniu ewentualnych zmian chorobowych, zaburzeń we wzroście rośliny oraz rozpoznanie oznak wskazujących na negatywne oddziaływanie środowiska. Ocenę przeprowadza się z użyciem specjalistycznych grafów, pozwalają one na ocenę zdrowia drzewa. W klasyfikacji używana jest czterostopniowa skala: zero na skali odpowiada roślinie zdrowej, 3 to roślina już obumierająca.

Oprócz określenia obecnego stanu zdrowia, sprawdzono występujące pochylenia pni. Aby w pełni zaplanować nowy teren zielony oraz pomóc obecnie rosnącym tu roślinom; sporządzono notatki odnośnie zwierząt zamieszkujących teren Kanału, zanotowano również występowanie innych roślin, grzybów oraz bezkręgowców. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na przyjęcie się nowych sadzonek, oraz co najważniejsze na wybór roślin które najlepiej się zadomowią z tym klimacie.

Dzięki wiedzy zdobytej podczas dokładnych badań roślin oraz gleby, możliwe jest zapewnienie specjalistycznej opieki rosnącym już drzewom. W najbliższym czasie zaplanowano ukończenie pielęgnacji roślin, oraz poprawienie warunków na bardziej przyjazne. Drzewa w najgorszej kondycji, których nie da się już odratować i zagrażają bezpieczeństwu zostaną usunięte. Do wycinki przeznaczono razem 29 drzew. Kanał Raduni posiada ogromną historyczną wartość, w związku z tym wszystkie podejmowane działania muszą najpierw zostać zatwierdzone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Również w Chełmie przeprowadzane są działania związane z opieką nad kasztanami. Więcej do przeczytania w artykule.