Rada Miasta Gdańska wprowadza nowe ulgi w opłatach za żłobek

Wielu rodziców boryka się z problemem połączenia wychowania malucha oraz pracy. Nie każdy jest w stanie nie pracować i zajmować się dzieckiem w domu. Lecz opłaty za żłobek nie należą do najniższych. Rada Miasta Gdańska postanowiła pomóc rodzicom pracującym i zostaje wprowadzona możliwość przyznania 50% zniżki w opłacie za pobyt oraz wyżywienie dziecka. W niektórych przypadkach rodzice mogą być całkowicie zwolnieni z uiszczania opłat.

Jakie są plusy wysłania dziecka do żłobka?

Ulgi w opłatach za żłobek

Utrzymanie dziecka nie jest łatwym ani tanim wyzwaniem. Według szacunków, obecna opłata za przedszkole wynosi aż 10% średniego wynagrodzenia krajowego w poprzednim roku kalendarzowym. Oprócz opłaty 517 zł wymagana jest również opłata żywieniowa, która wynosi 7 zł za każdy dzień pobytu dziecka w placówce.

Sesja Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada przyjęła uchwałę, dzięki której zniżki w opłatach za żłobek zostaną ujednolicone. Nowe zasady wchodzą w życie już 1 stycznia 2022 roku. Ze zniżki 50% będą mogli skorzystać rodzice dziecka, na które pobierany jest zasiłek rodzinny lub pochodzi z rodziny wielodzietnej. Jeśli rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków; rodzicom również przysługuje połowę niższa opłata z opiekę nad dzieckiem.

Jest to ogromne wsparcie dla rodzin wielodzietnych, które muszą zapewnić opiekę nie dla jednego a dla trójki lub więcej potomków. Według zapisów prawa rodzina wielodzietna to jednostka opiekująca się trójką lub większą ilością dzieci do 18 roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę wiek ten może się przesunąć do 21 lub 24 roku życia jeśli kontynuowane są studia w szkole wyższej.

Uchwała przewiduje również możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Warunki te obejmują dzieci z niepełnosprawnościami, pod opieką rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz wychowanków rodzin zastępczych. Całkowita ulga będzie dotyczyła również przypadku kiedy rodzic skierowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie do domu samotnej matki (lub innej placówki specjalistycznej) pozostaje bez zatrudnienia, lecz zdobywa odpowiednie kwalifikacje do nowego zawodu.

Zmiany również w opłatach za żywienie

Zmieniona zostaje także kwota opłat za żywienie dziecka. Ustalona została maksymalna suma, która nie może przekraczać 0,4% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy. W praktyce oznacza to wzrost ceny do maksymalnie 9 zł za dzień. Zmiana ta spowodowana jest w największym stopniu wciąż posuwająca się na przód inflacja. Rodzice dostarczający posiłki we własnym zakresie (głownie ze względów zdrowotnych dziecka i specjalistyczną dietę)- są całkowicie zwolnieni z opłat za posiłki.