Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku – miejsce integracji i przyjaźni polsko-ukraińskiej

Jedna z gdańskich placówek oświatowych, Szkoła Podstawowa nr 57, wyróżnia się na tle innych swoim niezwykłym charakterem. Otóż, ponad połowa uczących się tam dzieci to młodzi obywatele Ukrainy. W 2022 roku szkołę zaszczyciła wizyta Ministra Edukacji. Dodatkowo, szkoła świętuje w tym roku 30. rocznicę nadania imienia generała Władysława Andersa.

SP57 – symbol otwartości i gościnności

5 maja 2022 roku placówkę odwiedziły ważne osobistości, takie jak Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, Oleksandr Plodystyi – Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski oraz Małgorzata Bielang – Pomorska Kurator Oświaty. Wizyta nie była przypadkowa i miała na celu docenić niezwykły profil tej gdańskiej szkoły.

W murach tej placówki zdobywa wiedzę ogółem ponad 370 uczniów, spośród których aż 170 to dzieci pochodzące z Ukrainy. Co istotne, liczba uczniów z tego kraju wzrosła o 70 od czasu wybuchu konfliktu na Ukrainie. Pozostałe dzieci uczęszczające do polskiej szkoły uczestniczyły już wcześniej w jej edukacyjnej ofercie. Szkoła Podstawowa nr 57 w Gdańsku stanowi więc doskonały przykład integracji i współpracy polsko-ukraińskiej, dając młodemu pokoleniu możliwość wzajemnego poznawania się, nawiązywania przyjaźni oraz rozwijania swoich umiejętności w międzynarodowym środowisku.