Unijne dofinansowanie dla Portu Gdańsk na rozbudowę infrastruktury

Port Gdańsk uzyskał środki z Unii Europejskiej na ulepszenie infrastruktury w Porcie Wewnętrznym. Planowany projekt obejmuje modernizację czterech nabrzeży o łącznej długości 1916 metrów, a także rozbudowę niezbędnej infrastruktury podziemnej oraz kolejowej. Dofinansowanie pochodzi z programu „Łącząc Europę” (CEF 2) na lata 2021-2027.

Wnioskując o środki unijne w styczniu poprzedniego roku, Port Gdańsk opisał projekt jako „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. Dofinansowanie zostało przyznane w pełni, wynosząc 99 586 250 euro. Okres realizacji inwestycji planowany jest na lata 2023-2027.

Projekt zakłada przebudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego: Wiślanego i Bytomskiego, które są położone wzdłuż Kanału Portowego oraz Rudowego III i Węglowego, znajdujących się w Basenie Górniczym. Łączna długość tych nabrzeży wynosi 1916 metrów, a modernizacja obejmuje również rozbudowę infrastruktury podziemnej oraz kolejowej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił trzy postępowania przetargowe w celu wyboru wykonawców robót budowlanych na nabrzeżach: Rudowym, Bytomskim i Wiślanym. Czwarty przetarg, dotyczący nabrzeża Węglowego, planowany jest do ogłoszenia w trzecim kwartale 2023 roku – informuje Kamil Tarczewski, wiceprezes Portu Gdańsk.