Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla zdolnej i utalentowanej młodzieży

Uczniowie otrzymujący wyróżnienie na świadectwie oraz wykazujący się wysoką średnią ocen mają możliwość ubiegania się o stypendium marszałka województwa pomorskiego. Również uczestnicy olimpiad czy osoby zdobywające kwalifikacje w zawodach przyszłości mogą skorzystać z tej formy wsparcia finansowego. Stypendium oferowane przez województwo pomorskie może wynieść nawet do 5000 zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 17 lipca.

W ramach inicjatywy samorządu województwa pomorskiego, istnieje możliwość aplikowania o trzy różnorodne stypendia. Celem tych działań jest wsparcie dzieci oraz młodzieży zamieszkujących Pomorze.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, wyraził swoje zadowolenie z faktu, że stypendia pomagają uczniom z regionu. Podkreślił również, że fundusze te są wykorzystywane przez młodych ludzi do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Z okazji zakończenia roku szkolnego życzy on wszystkim uczniom spędzenia przyjemnych i udanych wakacji.