Informowanie i edukacja dzieci o pszczołach podczas wydarzenia #BeeFriendly w Gdańsku

W dniu 25 czerwca, o godzinie 11, odbyła się kolejna odsłona akcji „Dziennika Bałtyckiego” o nazwie „#Bee Friendly Jesteśmy dla pszczół”, tym razem w Gdańsku. Po wcześniejszym sukcesie imprezy zorganizowanej w Rumi, ekipa organizatorów postanowiła przyjechać do gdańskiego centrum handlowego, aby kontynuować swoją misję edukacyjną oraz dostarczyć zabawy najmłodszym uczestnikom.

Podczas tego wydarzenia w Gdańsku, pszczelarze przekazywali dzieciom wiedzę na temat życia pszczół, ich roli w ekosystemie oraz problemów, z jakimi się borykają. Młodzi uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się, jak można wspomagać te owady oraz próbować różnych produktów powiązanych z miodem i pszczelarstwem. Co więcej, pszczelarze przyprowadzili ze sobą prawdziwe pszczoły, które dzieci mogły podziwiać z bliska.

Wydarzenie miało miejsce w centrum handlowym Auchan Szczęśliwa, gdzie zestawiono specjalne stanowisko dla uczestników. Przez cały czas trwało napływanie dzieci i młodzieży, które wykazywały zainteresowanie w sprawach pszczół. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy otrzymywali pamiątkowe czapeczki oraz domki dla owadów, które mogły samodzielnie zaprojektować.

Jeden z rodziców, którzy uczestniczyli w imprezie, wyraził swoje pozytywne zdanie na temat spotkania: „Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowieści o pszczołach. Cieszymy się, że takie wydarzenia mają miejsce, mam wrażenie, że ludzie nie do końca zdają sobie sprawę ze znaczenia pszczół w naszym środowisku. Liczymy na więcej takich przedsięwzięć.”