Pozwolenie na budowę ważnego odcinka drogi S6 w województwie pomorskim

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, zatwierdził w piątek pozwolenie na budowę odcinka drogi ekspresowej S6 pomiędzy miejscowościami Bobrowniki a Skórowo na terenie województwa pomorskiego. Informację tę przekazał urząd wojewódzki. Prace nad konstrukcją ponad 13-kilometrowego odcinka mają być zakończone do roku 2025.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych na tym obszarze.

Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, podkreślił, że droga ekspresowa S6 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Pomorza oraz całej północnej części Polski. Jego zdaniem, nowa arteria komunikacyjna przyczyni się do zwiększenia możliwości handlowych oraz stworzenia dogodnych warunków dla dalszego rozwoju regionu.

Drelich wyjaśnił również, że realizacja projektu drogi ekspresowej pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do trasy S6. Zauważył także, że prace nad inwestycjami drogowymi na terenie województwa pomorskiego przebiegają w zadowalającym tempie. Budowa nowego odcinka drogi S6 stanowi dla niego kolejny dowód na postęp w tej dziedzinie.