Sprzedaż dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Planuje się sprzedaż dawnego budynku Powiatowego Urzędu Pracy, który znajduje się przy ulicy 3 Maja. Wkrótce miasto ma zamiar ogłosić przetarg na tę nieruchomość. Lokalizacja, w której teraz mieści się sekcja sądu rejonowego, ma potencjał na przekształcenie w hotel, biurowiec lub budynek mieszkalny. Kwota wywoławcza wynosi 25 milionów złotych.

Budynek ten jest dobrze znany mieszkańcom Gdańska. Został wybudowany pod koniec XIX wieku i początkowo służył jako koszary, a później również jako Szkoła Wojenna. Po drugiej wojnie światowej budynek został przeznaczony na siedzibę Zarządu Miasta, ale najbardziej zapadł w pamięć jako miejsce działania Powiatowego Urzędu Pracy do 2020 roku. Po trzydziestu latach funkcjonowania urząd został przeniesiony na ulicę Lastadia 41. Obecnie w budynku działa oddział sądu rejonowego.

Wkrótce ta nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż poprzez przetarg ustny nieograniczony. Dokładna data przetargu nie jest jeszcze znana.

– Lista nieruchomości została opublikowana zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednocześnie ustalając sześciotygodniowy termin (od dnia publikacji listy) do złożenia wniosku przez osoby, które mają pierwszeństwo w zakupie nieruchomości na podstawie tej ustawy – wyjaśnia Izabela Kozicka-Prus z działu prasowego Urzędu Miejskiego Gdańska.