Rozpoczęcie renowacji historycznego napisu „Stocznia Gdańska”

Prace konserwacyjne związane z naprawą historycznego napisu „Stocznia Gdańska”, umieszczonego nad Brama nr 2 i przyległym budynkiem dawnej portierni, zostały oficjalnie rozpoczęte. Przewidywany czas na realizację tych działań to cały miesiąc, a koszt całego przedsięwzięcia wynosi blisko 240 tysięcy złotych.

Według Magdaleny Kiljan, rzeczniczki Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, prace remontowe będą obejmować różne aspekty konserwacji. Wśród nich znajduje się renowacja uszkodzonych elementów metalowych pasów dolnego i górnego rygla, eliminacja miejsce intensywnej korozji, naprawa perforacji na skorodowanym dolnym pasie oraz odnowienie łuszczącej się warstwy malarskiej.

Kiljan podkreśliła również, że całość instalacji zostanie dokładnie oczyszczona. We wstępnym etapie przewiduje się szczegółową inspekcję wszystkich elementów i połączeń, mającą na celu wykrycie wszelkich uszkodzeń do poprawy. Ponadto, w trakcie prac remontowych, tablice z postulatami stoczniowców zostaną odpowiednio zabezpieczone bez potrzeby demontażu.

Proces renowacji napisu będzie prowadzony zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zapewniła rzeczniczka. Plan naprawczy został przygotowany na podstawie ekspertyzy technicznej sporządzonej pod koniec 2020 roku na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Ekspertyza ta dotyczyła nie tylko liter napisu, ale również okrągłego herbu Stoczni Gdańskiej oraz struktur nosnych, na których te symbole są zawieszone – słupy i górne ogrodzenie.

Całkowity koszt planowanej renowacji wynosi ponad 239 tysięcy złotych.