Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku wycofuje powództwa przeciwko krytykom i zaprasza do dialogu

Na łamach serwisu społecznościowego Facebook, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Gdańsku zakomunikowała decyzję o wycofaniu wszelkich pozwów sądowych, które skierowała w przeszłości przeciwko tym, którzy publicznie wyrażali krytyczne opinie na temat działalności pracowników leśnictwa. Zarówno sama RDLP, jak i nadleśnictwa pod jej zwierzchnictwem, zdecydowały się na ten krok.

Zdaniem RDLP, rozważania na temat funkcjonowania Lasów Państwowych nie powinny być przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Ta informacja została przekazana przez dyrekcję za pośrednictwem Facebooka.

W dalszej części komunikatu, dyrekcja podkreśliła, że priorytetem jest dla niej otwarty dialog oparty na zasadach demokratycznego dyskursu. Taki sposób komunikacji umożliwia konstruktywną wymianę poglądów oraz wspólne wysiłki w poszukiwaniu rozwiązań korzystnych zarówno dla społeczeństwa, jak i dla środowiska.

RDLP w Gdańsku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej i inicjuje nowy rozdział współpracy z lokalnymi grupami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Dyrekcja zachęca do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych, które będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości lasów w regionie – taką wiadomość przekazała na swoim profilu na Facebooku.