Buspasy na ulicy Spacerowej w gdańskiej Osowie: plany urzędników i reakcje mieszkańców

Dziś przedstawiciele urzędu miasta Gdańska prezentowali mieszkańcom Osowy propozycję wprowadzenia buspasów na ul. Spacerowej. Propozycja ta jest wynikiem opracowanej dla miasta koncepcji, która ma na celu przyspieszenie komunikacji miejskiej na trasie przez las do Oliwy i powrotnie.

Krzysztof Małkowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, poinformował, że do dalszych analiz zostały wybrane dwie możliwości realizacji tej idei. Pierwsza z nich zakłada utworzenie dwóch buspasów – po jednym w każdym z kierunków jazdy, co miałoby za efekt skrócenie czasu przejazdu o 17 minut. Druga opcja to jeden centralny buspas, którego kierunek ruchu mógłby być zmieniany w zależności od pory dnia.

Niezależnie od wyboru wariantu, poszerzenie 5,5-kilometrowego odcinka spowoduje konieczność wycięcia części drzew. Ścieżka rowerowa mogłaby być zlokalizowana bezpośrednio przy drodze lub prowadzić przez las.

Urząd Miasta planuje również zorganizowanie konsultacji społecznych z mieszkańcami Oliwy. Wybór jednej z dwóch propozycji ma nastąpić do końca bieżącego roku. Jak podkreśla Krzysztof Małkowski, decyzję ostatecznie zadecyduje większa oszczędność czasu podróży oraz możliwość długoterminowego utrzymania efektu skrócenia czasu przejazdu.

Władze miasta deklarują, że chciałyby, aby buspasy były gotowe na przełomie lat 2027 i 2028. Szacowany koszt budowy to od 70 do 100 milionów złotych.