Postęp prac w inwestycji gdańskiego portu prowadzonych przez Grupę NDI

Grupa NDI, pełniąca funkcję głównego wykonawcy projektu, zgłasza znaczący postęp w planowanych pracach drogowych na terenie inwestycji. Na chwilę obecną zrealizowane zostało już blisko 90% założonych celów w tej dziedzinie. Nie tylko prace drogowe są na zaawansowanym etapie, ale również roboty torowe. Dzięki temu udało się oddać do użytku pierwsze odcinki nawierzchni torowych, które są już dostępne dla ruchu towarowego.

Projekt realizowany w gdańskim Porcie obejmuje szereg zmian i ulepszeń. Wśród nich można wymienić przebudowę układu kolejowego i drogowego. Zakres ten obejmuje obszar pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym a ulicą Ku Ujściu, a także obszar między ulicą Chemików a przyczółkiem przeprawy promowej na trasie ulicy Bosmańskiej poprzez Kanał Kaszubski. Po zakończeniu prac, zmodernizowane i nowo wybudowane drogi będą miały łączną długość około 1,6 kilometra, natomiast tory kolejowe około 6 kilometrów.

W ramach realizowanej inwestycji następuje również przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej, energii elektrycznej oraz teletechniki. Planuje się także budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz nowego oświetlenia drogowego. Dodatkowo, teren inwestycji zostanie ogrodzony, a na jego obszarze powstaną dwa nowe posterunki wartownicze.