Port Gdańsk promuje zieleń wśród sąsiednich dzielnic

Port Gdańsk podjął decyzję o przeprowadzeniu nasadzeń na terenach wyznaczonych przez lokalne wspólnoty i spółdzielnie mieszkań. Szczególny nacisk kładziony jest na obszary, które sąsiadują bezpośrednio z portem, to znaczy na takie dzielnice jak Nowy Port, Stogi, Przeróbka, Młyniska, Letnica i Brzeźno.

Sylwia Artichowicz, pełnomocnik wiceprezesa zarządu Portu Gdańsk, podkreśla, że port stawia na harmonijną koegzystencję progresu technologicznego i ekologii. Z tego względu uruchamia projekt „Zielono mi, czyli drzewka i krzewy dla sąsiadów”, którego celem jest rozdysponowanie blisko 4 tysięcy sadzonek różnych gatunków roślin. Są to m.in: lipa drobnolistna, kasztanowiec czerwony, jarząb szwedzki, klon jawor, jaśminowiec wonny, krzewuszka cudowna oraz tawuła. Port Gdańsk zachęca do zgłaszania swojego zapotrzebowania na nasadzenia organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które legalnie dysponują daną nieruchomością.

Jednakże spółdzielnie mieszkaniowe muszą przedstawić odpowiednie dokumenty zatwierdzające takie działanie. Wymagane jest oficjalne oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej potwierdzone odpisem KRS Spółdzielni. W przypadku wspólnot mieszkaniowych konieczne jest przedstawienie oświadczenia zarządu wspólnoty skompletowanego z uchwałą o powołaniu zarządu wspólnoty oraz uchwałą wspólnoty zatwierdzającą nasadzenia. Każde zgłoszenie powinno dotyczyć co najmniej 30 drzew lub 100 metrów kwadratowych krzewów.

Port Gdańsk dokona nasadzeń po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę drzew z terenów portowych od Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego. Realizacja tego planu zakładana jest na jesień 2023 roku lub wiosnę 2024 roku. Podmioty, które złożyły wniosek o nasadzenia, mają obowiązek dbać o te rośliny przez co najmniej trzy lata od ich posadzenia, zapewniając im odpowiednią pielęgnację.

Elementy takie jak warunki pielęgnacji roślinności czy zasady kontroli i odbioru nasadzeń, będą regulowane indywidualnie dla każdego wnioskodawcy w formie porozumienia. Wszystkie chętne podmioty mogą już składać swoje zgłoszenia poprzez e-mail na adres [email protected] lub tradycyjną pocztą wysyłając je na adres ZMPG S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk.