Port Gdańsk otrzymuje blisko 100 mln euro na rozbudowę infrastruktury i zrównoważony rozwój

Port Gdańsk został wsparty przez program unijny „Łącząc Europę” (CEF 2), który przyznał mu dofinansowanie na realizację projektu zatytułowanego „Poprawa infrastruktury Portu Gdańsk wraz z analizą wdrożenia systemu niskoemisyjnego OPS dla zrównoważonego rozwoju sieci TEN-T”. W ramach tego wsparcia, port otrzyma niemal 100 milionów euro z funduszy Instrumentu „Łącząc Europę” przeznaczonych na lata 2021-2027.

Wcześniej, w styczniu br., Port Gdańsk wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie tego ważnego projektu. Środki finansowe zostały przyznane w całości, co daje sumę 99 586 250 euro.

Prezes Portu Gdańsk, Łukasz Malinowski, wyraził przekonanie, że realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała istotny wpływ na rozwój portu, zwiększenie jego konkurencyjności i umocnienie pozycji na rynku. Dzięki inwestycjom w rozbudowę infrastruktury portowej oraz poprawę jakości i standardu obsługi statków, możliwe będzie zwiększenie potencjału przeładunkowego oraz przepustowości portu. Ponadto, planowane inwestycje mają na celu stworzenie lepszych warunków pracy dla załóg statków oraz personelu portowego.

W ramach projektu przewiduje się także przebudowę nabrzeży tak, aby były one dostosowane do potrzeb jednostek o większym zanurzeniu niż dotychczas. Dzięki temu, statki będą mogły bezpiecznie nawigować w kanale portowym i w pełni wykorzystać potencjał niedawno przebudowanego toru wodnego w Porcie Wewnętrznym.