Planowane utrudnienia w ruchu drogowym związane z budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w 2024 roku

Za sprawą prac budowlanych na Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, kierowcy mogą oczekiwać pewnych przeszkód i niedogodności w ruchu drogowym. Szczególnie dotkliwe okażą się one w maju 2024 roku, kiedy to rozpoczną się prace na Węźle Gdańsk Południe, Trasie Kaszubskiej oraz Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta S6.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, pierwsze utrudnienia zaplanowano na piątek 24 maja 2024 roku. Od godziny 7:00 rano, na obszarze Węzła Gdańsk Południe, w szczególności przy wiadukcie łukowym WD-28a na trasie Warszawa-Gdynia (w kierunku Gdyni), będą przeprowadzane prace związane z malowaniem. Te działania są elementem szybko postępujących prac konserwacyjnych.

W wyniku tych działań, na Węźle Gdańsk Południe wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Należy spodziewać się komplikacji, które są nieodzownym elementem budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Projekt obejmuje między innymi budowę węzła Żukowo oraz węzła Gdańsk Południe (zadanie 2).

Dodatkowo, w ramach tymczasowej organizacji ruchu, już 23 maja 2024 roku rozpoczną się prace gwarancyjne na Trasie Kaszubskiej S6. Wkrótce potem, pod koniec tego samego miesiąca, podobne prace zostaną przeprowadzone na Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta S6 na węźle Gdynia Wielki Kack.