Nowy nabór do programu akceleracyjnego NATO DIANA: Seminarium dla firm technologicznych

Z przyjemnością informujemy o zbliżającym się naborze do programu akceleracyjnego NATO DIANA. Skierowane jest ono do wszystkich firm działających w sektorze technologii deep-tech oraz dual-use. W związku z tą nadchodzącą okazją, serdecznie zapraszamy na specjalne seminarium. Jego głównym punktem będzie prezentacja pomorskiego przedsiębiorstwa REVOBEAM. Ta jedyna polska firma, która brała udział w programie NATO DIANA, podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w pilotażowej edycji tego unikalnego projektu.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mieć również możliwość dowiedzieć się więcej o celach nowej inicjatywy uruchamianej na terenie Pomorza. Przedsięwzięcie to, noszące nazwę „NATO DIANA Living Lab”, ma na celu współpracę między NATO DIANA, MON oraz Politechniką Gdańską. Zorganizowane seminarium to także doskonała okazja do pogłębienia wiedzy na temat założeń programów z obszaru obronności i bezpieczeństwa, takich jak NATO DIANA, EDF (EUDIS), EDA (HEDI) oraz IDA.

Jako honorowi goście, na specjalne zaproszenie prof. Łukasza Kulasa z Politechniki Gdańskiej, przybędą przedstawiciele Tartu Science and Technology Park. To właśnie oni współtworzyli proces akceleracji NATO DIANA w Estonii.

Organizacja tego wydarzenia jest wynikiem współpracy klastra INTERIZON oraz Politechniki Gdańskiej. Szczególnie zachęcamy do udziału firmy z regionu pomorskiego, które specjalizują się w takich dziedzinach jak: cyberbezpieczeństwo i cyberprzestrzeń, sztuczna inteligencja, przetwarzanie dużych zbiorów danych, analityka predykcyjna, Internet rzeczy, nauczanie maszynowe, rzeczywistość rozszerzona, technologie bezprzewodowe, smart grid, RFID, elektronika półprzewodnikowa, druk 3D, data mining, elektryfikacja i inteligentna mobilność oraz technologie kwantowe.