Planowane starcie pseudokibiców przerwane dzięki interwencji policji

W sobotę, 16 września, miało dojść do konfrontacji pomiędzy dwoma grupami pseudokibiców w trakcie odbywającego się meczu klubów Jaguar Gdańsk i AS Kolbudy. Zanim jednak doszło do eskalacji napięcia, skutecznie interweniowały służby policyjne. Jeden z oddziałów pochodził z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, a drugi – z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Ich współpraca pozwoliła na uniknięcie starcia dwóch grup pseudokibiców, które przybyły na mecz z Wejherowa i Kolbud.

Dzień piłkarskiego starcia między Jaguar Gdańsk a AS Kolbudy miał być również areną konfrontacji dla dwóch rywalizujących ze sobą grup pseudokibiców. Informacje o planowanym starciu wpłynęły do policji, która natychmiast podjęła kroki mające na celu zapobieżenie takiej sytuacji. Efektem działań funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz ich kolegów z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim było skuteczne uniemożliwienie spotkania zwaśnionych grup pseudokibiców, które przybyły na mecz z Wejherowa i Kolbud.