Baltic Power pozyskuje 3,6 mld euro na budowę Morskiej Farmy Wiatrowej

Baltic Power, spółka działająca w sektorze energetycznym, zatwierdziła umowy kredytowe na znaczącą sumę 3,6 mld euro. Te środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację ambitnego projektu – budowę Morskiej Farmy Wiatrowej. Inwestycja ta ma swój początek w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. Planowany jest montaż turbin wiatrowych o ogólnej mocy aż do 1200 MW, co podkreślił we wtorkowej informacji prasowej koncern Orlen.

Morska Farma Wiatrowa, która ma powstać na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, to efekt współpracy spółki Baltic Power i koncernu Orlen. Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki podpisaniu umów z konsorcjum skupiającym aż 25 polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych. Zgodnie z harmonogramem, prace budowlane mają się rozpocząć już w 2023 roku, zaś pełne oddanie farmy do eksploatacji planowane jest na rok 2026.

Na mocy podpisanych umów, konsorcjum zobowiązało się do udzielenia Baltic Power kredytu inwestycyjnego wynoszącego 3,6 mld euro na pełen okres 23 lat. Dodatkowo, w ramach zawartych umów, przewidziane jest dla spółki Baltic Power prawo do skorzystania z dodatkowych oraz rezerwowych linii kredytowych o łącznej wartości 1,0 mld zł oraz 0,6 mld euro – informuje komunikat firmy.