Inwestycje w pomorskie oddziały medyczne: rząd przeznacza ponad 26 mln zł

Planowana jest istotna modernizacja, przebudowa oraz zaopatrzenie czterech Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) na terenie województwa pomorskiego. Na ten cel z centralnej kasy państwowej zostanie wydzielonych ponad 26 milionów złotych. Informacje o przekazaniu tej znacznej sumy z budżetu rozpowszechniło biuro poselskie rzecznika rządu, Piotra Müllera.

Z dostępnych komunikatów wynika, że we wtorek zostały oficjalnie ogłoszone rezultaty konkursu, który miał na celu wyłonienie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych do wsparcia finansowego z Funduszu Medycznego. Okazało się, że beneficjentami będą placówki w Lęborku, Chojnicach, Kościerzynie i Kartuzach, które łącznie uzyskają dofinansowanie w wysokości przekraczającej 26 milionów złotych.

Rzecznik rządu, Piotr Müller, w swoim oświadczeniu zaznaczył, jak pozytywne konsekwencje przyniesie ta decyzja dla regionu. Zauważył, że ponad 26 milionów złotych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację szpitalnych oddziałów ratunkowych w Chojnicach, Lęborku, Kościerzynie i Kartuzach stanowi istotne wsparcie. Jego skutki odczują bezpośrednio mieszkańcy, dla których przeznaczone są te fundusze.