Nowe słupki blokujące na ulicach Głównego Miasta

Celem ograniczenia dostępu samochodów do obszarów przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów w Głównym Mieście, wprowadzono 107 nowych słupków blokujących. Te zastąpiły dotychczasowe bariery, takie jak kamienne bloki, donice i ogrodzeniowe płotki. Całość prac była realizowana etapami, aby zminimalizować dyskomfort dla mieszkańców i użytkowników tych przestrzeni.

W pierwszym etapie projektu skupiono się na przygotowaniu fundamentów pod nowe bariery, co wymagało częściowego wyburzenia nawierzchni oraz pozostawienia czasu na utwardzenie. Po zakończeniu tej fazy, rozpoczęto proces instalacji słupków zaprojektowanych tak, aby poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ograniczyć ruch pojazdów motorowych w sercu miasta. Wybór rodzaju słupka do zamontowania zależał od specyfiki danego miejsca.

Stacjonarne słupki zostały zainstalowane w lokalizacjach, które muszą być chronione przed samochodami przez cały czas, ale jednocześnie muszą umożliwiać dostęp służb ratowniczych i komunalnych. Takie słupki pojawiły się na przykład na ulicach Wełniarskiej, Kaletniczej i Podgarbary.