Nowa strona historycznego placu Solidarności w Gdańsku

Za sprawą decyzji władz miejskich, został ogłoszony konkurs na studium zagospodarowania placu Solidarności i jego otoczenia w Gdańsku. Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, zauważyła podczas konferencji prasowej, że przestrzeń wokół tego miejsca potrzebuje natychmiastowej interwencji.

Konferencja odbyła się w piątek, u stóp historycznej Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej. Podczas spotkania prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz oraz architekt miasta, prof. Piotr Lorens przedstawili szczegóły wspomnianego konkursu.

Profesor Lorens wskazał dwa główne obszary problemowe. Pierwszy dotyczy aspectu urbanistycznego – jak podkreślił, wyzwanie nie polega tylko na zagospodarowaniu samego placu, ale również całej przestrzeni dookoła. Ta dynamicznie się zmienia zarówno z powodu ongoing przekształceń terenów po-stoczniowych, jak i innych części miasta, takich jak obszar wokół ulicy Nowomiejskiej czy żółtego mostu. Drugi aspekt dotyczy samej przestrzeni placu oraz uporządkowania elementów zabytkowych. Jak mówił profesor Lorens: „Każdy element historyczny ma swoje znaczenie symboliczne i kulturowe, więc nie możemy go ruszać, ale wymaga to rewaloryzacji”.

Profesor Piotr Lorens zaznaczył również, że konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych, bez konieczności posiadania uprawnień architektonicznych. W ten sposób zachęca młode zespoły projektowe do udziału. Czas na nadsyłanie prac konkursowych upływa do połowy listopada, a wyniki zostaną ogłoszone do 24 listopada. Dyskusję nad prezentacją prac zaplanowano na 15 grudnia – dzień przed rocznicą odsłonięcia pomnika i przed rocznicą Grudnia ’70.

Nagrody przewidziane dla zwycięzców konkursu wynoszą łącznie 110 tysięcy złotych.