Nabór na stypendia dla najzdolniejszych gdańskich uczennic i uczniów

Jeśli jesteś rodzicem lub prawnym opiekunem szczególnie uzdolnionego dziecka, które odnosi sukcesy w szkole- to informacja dla Ciebie. Rusza bowiem nabór na Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska. Przyznane zostanie uzdolnionym uczniom oraz maturzystom, którzy zdołali osiągnąć najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych.

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendia mają na celu wyróżnienie i pomoc dla najbardziej utalentowanych dzieci, które uczą się na terenie Gminy Miasta Gdańska. Przewidziano wyróżnienia w łącznie pięciu kategoriach, które uwzględniają dokonania sportowe, edukacyjne, działalność pozaszkolną jak wolontariat oraz młodzież obdarzoną specjalnymi talentami.

Wnioski o przyznanie stypendium można złożyć online. Następnie będą one rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną szkoły, do której uczęszcza dziecko. Dlatego w wypełnianiu wniosku bierze także udział wychowawca klasy dziecka. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i odpowiednio wypełniony następnie zostaje przekazany do Prezydenta Miasta Gdańska. Wszystkie te działania przeprowadzanie są w formie elektronicznej, dzięki czemu cały proces przebiegać będzie sprawnie i dość szybko.

Szansa dla najzdolniejszych

Wnioski mogą wypełniać rodzice, prawni opiekunowie dzieci ale także w przypadku pełnoletnich maturzystów- sami uczniowie. Warto nie zwlekać z wysłaniem zgłoszenia, termin składania wniosków i potrzebnych dokumentów upływa już 30 sierpnia.

Szkoły mają czas na przeprocesowanie wniosków i wypełnienie danych do 20 września. Warto więc nie czekać na ostatnią chwilę i dać Radzie Pedagogicznej odpowiednią ilość czasu; tak aby nie ryzykować niedostarczenia naszej aplikacji.