Kwalifikacja wojskowa 2022

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa budzi wyjątkowo duże emocje. Jednak pomimo wielu różnych głosów, warto pamiętać że kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest co rok. Tak więc nawet tegoroczna nie ma związku z toczącą się na Ukrainie wojną.

Kto powinien się zgłosić?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczyna się 24 maja i potrwa aż do 4 lipca. Wezwania do stawienia się na niej otrzymali głównie mężczyźni, którzy urodzili się w 2003 roku. Jednak także absolwentki kierunków medycznych mogą oczekiwać listu z wezwaniem. Warto wiedzieć kto podlega obowiązkowi kwalifikacji wojskowej, gdyż zignorowanie wezwania może skutkować nałożeniem na osobę grzywny lub nawet ograniczeniem wolności.

Głównymi zgłaszającymi się na tegoroczną komisję będą osiemnasto i dziewiętnastolatkowie urodzeni w 2003 roku. W Gdańsku zapis ten dotyczy wszystkich mężczyzn z tego rocznika, którzy posiadają meldunek w Gdańsku. Tyczy się to tak samo pobytu stałego jak i czasowego, w tym drugim przypadku powyżej trzech miesięcy.

Na komisji powinni się stawić także kilka lat starsi mężczyźni; urodzeni w latach od 1998 do 2002, którzy nie zgłaszali się wcześniej i w związku z tym nie posiadają kategorii zdolności do służby wojskowej. W tym panowie z roczników 2001-2002, którzy podczas wcześniejszej kwalifikacji zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby; głównie z powodów zdrowotnych.

Panowie mają czas na stawienie się na kwalifikację wojskową od 24 do 4 lipca. Komisja będzie przyjmować przy ulicy 3 Maja 9, w byłym budynku Gdańskiego Urzędu Pracy. Przychodzić można w godzinach od 8 do 12:30.

Kobiety do wojska?

Także kobiety z określonym wykształceniem powinny stawić się na kwalifikacji wojskowej. Panie urodzone w latach od 1998 do 2003 i kończące naukę medyczną w tym roku akademickim. Tyczy się to jedynie absolwentek szkół i uczelni medycznych i weterynaryjnych, oraz kierunków psychologicznych. Wymaganiem do kwalifikacji w Gdańsku jest podobnie jak w przypadku mężczyzn meldunek w Gdańsku- stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy.

Dla pań wyznaczono jeden dzień na kwalifikację. 1 lipca, także w poprzednim budynku Gdańskiego Urzędu Pracy znajdującego się przy ulicy 3 Maja 9.