Honorowi obywatele Gdańska: Dieter Schenk

W gronie honorowych obywateli miasta Gdańska spotkamy wiele znakomitych osób. Od polityków, po pisarzy i działaczy społecznych. Dieter Schenk znajduje się w conajmniej kilku kategoriach. Choć przede wszystkim Gdańsk docenia go za ogromne zaangażowanie w opowiadanie historii Polski i w szczególności Gdańska.

Sylwetka postaci

Dieter Schenk urodził się 14 marca 1937 roku we Frankfurcie nam Menem. Z wykształcenia jest kryminologiem, w okresie od 1963 di 1971 roku pracował w Krajowym Urzędzie Kryminalnym w Wiesbaden. Następnie w 1971 roku rozpoczął studia w akademii dowództwa policji, aby w 1979 roku objąć posadę komendanta policji kryminalnej w Gießen. W kolejnych latach piął się dalej w karierze, pracując także w organizacji związanej z Interpolem.

Pomimo osiągania znacznych sukcesów w swojej karierze, Schenk zrezygnował w 1989 roku z pracy dla Federalnej Policji Kryminalnej. Powodem tej decyzji była niezgoda na współpracę z reżimem tortury. W 1993 zaangażował się w badania nad zbrodniami hitlerowskimi, głównie na terenach Polski. Za swoje zasługi został odznaczony zarówno przez rodzinne Niemcy Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec; jak i przez Polskę Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność literacka i edukacyjna

Dieter Schenk w 1998 roku został profesorem wizytującym na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmuje się edukacją na temat historii narodowego socjalizmu. Przez lata napisał i wydał wiele książek poruszających temat historii Polski oraz tego jak została dotknięta przez nazizm. Wśród wielu publikacji znajdują się takie tytuły jak „Poczta Polska w Gdańsku: dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego” czy „Jak pogoniłam Hitlera: Gdańszczanka-Polka w ruchu oporu”.

Za swoje dzieło „Kaźń polskich profesorów we Lwowie i holokaust w Galicji Wschodniej” otrzymał wyróżnienie dla najlepszej książki naukowej poświęconej dziejom Polski i Polaków w XX wieku. W 2012 roku została mu wręczona nagroda Kustosza Pamięci Narodowej. Gdańsk oprócz przyznania tytułu honorowego mieszkańca, przyznał mu także medal św. Wojciecha, przyznawany za wybite dokonania oraz medal 1000-lecia Gdańska. Także Uniwersytet Łódzki, wciąż związany z Schenkiem przyznał mu w 2017 roku tytuł doktora honoris causa.