Edukacja obywatelska dla seniorów

Pomorska Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” rozpoczęła proces zgłoszeń do już IV edycji. Sama olimpiada odbędzie się dopiero we wrześniu, więc to właśnie teraz jest najlepszy czas na rozpoczęcie przygotowań Jeśli ciekawi Was jak podjąć wyzwanie, zapraszam do dalszej lektury.

„Senior Obywatel”

Idea stojąca za stworzeniem olimpiady „Senior Obywatel” jest naprawdę godna podziwu. Barbara Średniawa, seniorka pochodząca z Gdańska postanowiła edukować równolatków w kwestiach praw obywatelskich. W końcu znajomość Konstytucji RP oraz najważniejszych aktor prawnych jest niezwykle cenna wiedzą. Szczególnie jeśli zapisy te dotyczą samych zainteresowanych.

Dlatego przed każdym konkursem wiedzy organizowane są dwa tygodnie części edukacyjnej. W lipcu i sierpniu prowadzone są przygotowania do olimpiady. Osoby, które wyraziły chęć wzięcia udziału w wydarzeniu dostają zaproszenie na darmowe wykłady z wiedzy o naukach społecznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców uniwersyteckich, między innymi z Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka dotyczy zazwyczaj wiedzy obywatelskiej oraz wiedzy o demokracji.

Wygoda i edukacja

Aby zapewnić każdemu jak najbezpieczniejszy i najwygodniejszy dostęp do nauki, zajęcia będą przeprowadzane w formie online. Dzięki temu możliwy będzie dostęp do nagrań, nawet po przeprowadzonych zajęciach. Jest to więc bardzo dobry sposób na powtórkę materiału, lub możliwość nauki we własnym czasie- nawet jeśli nie można być na zajęciach w podanych godzinach. Każdy uczestnik oprócz dostępu do szkoleń otrzyma także zestaw materiałów do nauki.

Test sprawdzający wiedzę odbędzie się 15 września. Będzie on przeprowadzony w formie testu z pytaniami jednokrotnego wyboru.