Decyzja o długoterminowym kredycie na sesji Rady Miasta Gdańska

Czwartkowe zebranie Rady Miasta Gdańska będzie decydujące dla planu zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zgodnie z tym planem, samorząd miejski ma zamiar pozyskać 200 milionów złotych. Ta suma ma pokryć deficyt budżetowy miasta oraz umożliwić spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Harmonogram spłaty przewiduje 25 letni okres.

Każdego roku, pod koniec października, skarbnicy miejski przeżywają okres wzmożonej pracy. Ich zadaniem jest przygotowanie projektu budżetu na nadchodzący rok. Szczegóły finansowe zostaną ujawnione w połowie listopada, a następnie zaprezentowane na sesji Rady Miasta w grudniu.

Sesja Rady Miasta, która odbędzie się już niebawem, będzie kluczowa dla decyzji dotyczącej planowanego długoterminowego kredytu. Właśnie tam ostateczne słowo odnośnie zaciągnięcia pożyczki od Europejskiego Banku Inwestycyjnego będą mieli radni miasta Gdańsk.