Akcja „Edukacja-segregacja” odnosi kolejne sukcesy

Ekologia wkroczyła w nasze życie codzienne dość niespodziewanie. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto myślał o segregacji śmieci, czy ekologicznym sposobie życia. Owszem niektórzy ludzie segregowali makulaturę, lub odnosili butelki do skupu. Jednak główną motywacją zazwyczaj były drobne pieniądze jakie można było za nie otrzymać.

Obecnie każde domostwo musi segregować śmieci. Niestety nie dla każdego wszystkie oznaczenia są jasne, nie każdy wie w jaki sposób należy przygotować odpady. Jak właściwie je segregować? Dlatego też Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego stawia na edukację najmłodszych Gdańszczan. Ma to zapewnić kompleksową edukację dzieci, aby pobudzić w nich świadomość środowiskową oraz ułatwić funkcjonowanie w obecnym świecie.

W 2019 roku ruszył innowacyjny projekt edukacyjny, mający na celu uświadamianie młodych w jaki sposób należy postępować z odpadami. Szkolenia przystosowane są do wieku odbiorców, obejmują zerówki oraz pierwsze dwie klasy szkół podstawowych. Przez pierwsze dwa lata, udało się przeprowadzić zajęcia w których czynny udział brało aż 7500 dzieci. Program prezentowany jest w placówkach oświatowych, zarówno państwowych jak i prywatnych. Miasto w całości pokrywa 45 minutowe zajęcia, podczas których maluchy mogą pobierać niezwykle cenną wiedzę z zakresu ekologii oraz zarządzania odpadami.

Niestety żyjemy w czasach ogromnego konsumpcjonizmu, ilości produkowanych śmieci przerastają możliwości przetwórni odpadów. Segregacja śmieci przestaje być wystarczająca, jest to minimum jakie możemy robić. Dlatego też kompleksowa edukacja najmłodszych jest tak ważna. Budowanie odpowiednich nawyków takich jak segregacja, świadome zakupy czy ponowne wykorzystywanie rzeczy. Dzieci poznają ekologiczne alternatywy, ale także uczą się jak ważna jest pomoc innym oraz planecie.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, projekt jest wciąż rozwijany. Jesienią ogłoszone zostaną plany na kolejne lata. W przyszłości edukacja ma skupiać się również na starszych dzieciach i wprowadzać bardziej zaawansowane zagadnienia.