ZTM Gdańsk zaprasza przewoźników do udziału w przetargu na 10-letnią obsługę wybranych linii autobusowych

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Gdańsku uruchomił procedurę przetargową, która ma na celu znalezienie przewoźnika do obsługi wyselekcjonowanych linii autobusowych na terenie aglomeracji. Przetarg, który obejmuje dwie odrębne części związane z różnymi rejonami aglomeracji, będzie trwał przez dziesięć lat. W ramach tego zadania, potencjalni wykonawcy będą musieli dostarczyć 42 autobusy, w tym pojazdy o zerowej emisji.

ZTM Gdańsk rozpoczął proces przetargowy na obsługę usług przewozowych w transporcie autobusowym. Okres realizacji zamówienia to od dnia 1 stycznia 2026 roku do dnia 31 grudnia 2035 roku. Procedura przetargowa została podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczy północnej części Gdańska i obejmuje linie autobusowe o numerach: 117, 122, 126, 143, 171 oraz RT1. Druga część przetargu dotyczy południowej części miasta i obejmuje linie: 107, 132, 156, 174, 200, 205, 207, 232, 255, 256, 307, 607, N5 oraz RT2.

Przewoźnicy mają możliwość składania ofert na obie części postępowania. Wybór wykonawców nastąpi jednak oddzielnie dla każdej z części. Jeżeli ten sam przewoźnik okaże się najlepszy w obu częściach przetargu, zamówienie zostanie przyznane dla obsługi większej, drugiej części postępowania. Natomiast zadanie obsługi północnej części Gdańska trafi do przewoźnika, który złoży drugą co do wartości najlepszą ofertę.

Zaplanowana wielkość pracy przewozowej wynosi dla pierwszej części przetargu 1,424 mln wozokilometrów rocznie i 14,24 mln wozokilometrów przez cały okres trwania umowy. W przypadku drugiego segmentu zamówienia roczna praca przewozowa wyniesie 1,92 mln wozokilometrów, co daje sumę 19,2 mln wozokilometrów na przestrzeni dziesięciu lat.