Zmiany w ocenach nadmorskich kąpielisk w Trójmieście – aktualizacja sytuacji

W ostatnim czasie doszło do istotnej zmiany w dotychczasowych ocenach nadmorskich kąpielisk w Gdańsku, które zostały wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Decyzja ta była wynikiem przeprowadzonej analizy próbek wodnych, pobranych 11 lipca, na podstawie której ustalono, że zagrożenie wynikające z obecności sinic już nie istnieje.

Jednakże, sytuacja na pozostałych plażach Trójmiasta jest znacznie mniej optymistyczna. Jak informują służby sanitarne za pośrednictwem Serwisu Kąpieliskowego, wszelkie możliwości kąpieli w Sopocie i Gdyni są obecnie zawieszone z powodu występowania zakwitów sinic. Podejmując tę decyzję opierano się na wynikach analizy próbek wodnych, zgromadzonych dzień wcześniej, 10 lipca.

Planowane są kolejne badania wody, które miały miejsce 11 lipca jednak ich rezultaty nie są jeszcze dostępne dla opinii publicznej. Mimo to, utrzymano decyzję o tymczasowym zamknięciu sopockich plaż dla kąpieli. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystom i mieszkańcom regionu.