Zarząd Portu Gdańsk poszukuje wiceprezesa ds. bezpieczeństwa

W zarządzie Morskiego Portu Gdańsk SA otwarte jest miejsce dla nowego wiceprezesa, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z bezpieczeństwem. Interesująco, poszukiwany nie jest wiceprezes zarządu do spraw finansowych, mimo że to właśnie taką funkcję pełnił Sławomir Michalewski, który został odwołany z tej roli na początku lipca.

Informacja o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. bezpieczeństwa na aktualną, pięcioletnią kadencję zarządu ZMPG SA, która rozpoczęła się w 2018 roku, została ogłoszona przez Radę Nadzorczą spółki na stronie internetowej Portu Gdańsk.

Dotychczas zarząd portu składał się z trzech osób: prezesa oraz wiceprezesa ds. infrastruktury i wiceprezesa ds. finansowych. Nowe stanowisko wiceprezesa ds. bezpieczeństwa stanowi zatem pewne novum.

Sławomir Michalewski, poprzedni wiceprezes ds. finansowych, został odwołany przez Radę Nadzorczą na początku lipca bieżącego roku. Teraz nad pionem finansowym pieczę sprawuje prezes portu, Łukasz Malinowski. Wydaje się jednak, że wprowadzenie nowego stanowiska uzupełniającego zarząd o kompetencje związane z bezpieczeństwem było równie ważne jak obsadzenie wakatu po Michalewskim.

Zainteresowani kandydaci mogą zgłaszać swoje aplikacje do 28 lipca do godziny 12:00. Tego samego dnia odbędzie się otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ich pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Kandydaci wybrani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Portu Gdańsk.