Zaproszenie dla Młodych Kierowców: PORD Gdańsk Prowadzi Bezpłatne Szkolenia z Bezpiecznej Jazdy

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego (PORD) z siedzibą w Gdańsku daje młodzieży szansę na rozwijanie umiejętności bezpiecznej jazdy poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach. Zaprasza on zarówno osoby posiadające prawo jazdy, jak i te, które jeszcze go nie zdobyły. Rejestracja jest otwarta aż do 24 stycznia 2024 roku.

Szkoły ponadpodstawowe mają okazję, aby wykorzystać specjalistyczne programy szkoleniowe oferowane przez PORD Gdańsk, skierowane do młodych kierowców. Uczestnicy są grupą szczególnie podatną na podejmowanie ryzyka na drodze, co potwierdzają statystyki. Wynika z nich, że kierowcy w wieku od 18 do 24 lat są częstymi sprawcami wypadków drogowych, zazwyczaj spowodowanych brawurą lub nadmierną prędkością.

Analityka danych pokazuje alarmujący trend: młodzi kierowcy (w wieku od 18 do 24 lat) często angażują się w ryzykowne sytuacje na drogach, które prowadzą do znacznej liczby wypadków. W odpowiedzi na to, PORD w Gdańsku podjął inicjatywę oferowania bezpłatnych szkoleń mających na celu edukowanie młodych kierowców i zwiększanie poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Szkolenie ma dwie części: teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy będą mieli możliwość przetestowania swojego refleksu za pomocą specjalistycznego sprzętu oraz doświadczyć jazdy na specjalnej płycie poślizgowej. Ponadto, ekspert wyjaśni wpływ substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów. Całość szkolenia odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy „Autodrom Pomorze” znajdującym się w Pszczółkach.