Wsparcie Rady Miasta Gdańska dla uzyskania reparacji od Niemiec

Została przyjęta przez Radę Miasta Gdańska rezolucja, która deklaruje poparcie dla aspiracji polskiego rządu do uzyskania odszkodowań od Niemiec za zbrodnie wojenne popełnione na Polakach. Owa kwestia była omawiana na wniosek klubu Prawo i Sprawiedliwość podczas LXVIII sesji obradującej 28 września. Pomimo typowej politycznej utarczki, rezolucja znalazła pozytywne zakończenie. Warto jednak zauważyć, że Radni z Koalicji Obywatelskiej zaproponowali modyfikację oryginalnego tekstu uchwały.

Uchwała o zadośćuczynieniu od Niemiec

Projekt uchwały zgłoszony przez klub Prawo i Sprawiedliwość podczas sesji Rady Miasta Gdańska 28 września, został upubliczniony dzień przed oficjalnym przedstawieniem. Radni wraz z posłem Kacprem Płażyńskim przeprowadzili dyskusję na temat treści uchwały niedaleko budynku rady miasta, wyrażając jednocześnie nadzieję na jej jednomyślne przyjęcie.

„Polska jest państwem unitarnym, a samorząd to istotny jego element. W związku z tym, my jako przedstawiciele samorządu, poprzez to oświadczenie Rady Miasta Gdańska chcielibyśmy wyrazić nasze poparcie dla wysiłków rządu w kierunku uzyskania odszkodowań i zadośćuczynienia za straty poniesione przez Polskę w wyniku agresji niemieckiej” – mówił przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości, Kazimierz Koralewski. „Jest to szczególnie ważne, jako gest ze strony samorządu, podkreślający jedność państwa polskiego oraz odpowiedzialność wobec całego narodu polskiego. Dlatego zdecydowaliśmy się przedłożyć projekt tego oświadczenia, szczególnie teraz, we wrześniu, aby przypomnieć o naszym wsparciu dla rządu oraz o fakcie agresji Niemiec na Polskę, która do dziś wymaga zadośćuczynienia.” – dodał.