Otwarcie Centrum Opieki w Gdańsku

27 września miała miejsce uroczystość otwarcia długo oczekiwanego Centrum Opieki w Gdańsku. Placówka ta, będąca inicjatywą Fundacji Hospicyjnej, już niebawem zacznie świadczyć wsparcie dla opiekunów osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Nowo powstałe centrum to odpowiedź na potrzebę poprawy dostępności do usług społecznych i między innymi dlatego jego otwarcie zgromadziło przedstawicieli Fundacji Hospicyjnej, parlamentarzystów, radnych Gdańska oraz innych samorządowców.

Centrum Opieki ma za zadanie zapewnić niezbędną pomoc rodzinom i opiekunom osób niesamodzielnych czy niepełnosprawnych. Placówka planuje oferować bezpłatne pobyty w godzinach od 8 rano do 6 wieczorem, dzięki czemu opiekunowie będą mieli możliwość na chwilę oddechu i zadbania o własne potrzeby.

Z usług Centrum będzie mogło skorzystać blisko 250 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem czy wykluczeniem społecznym. Jest to kolejny krok w kierunku tworzenia bardziej wspierającej społeczności.