Wkład Grupy Energa w rozwój Gdańska

Jako integralna część koncernu ORLEN, Grupa Energa, jest kluczowym graczem na polskim rynku energetycznym, obsługując ćwierć terytorium naszego kraju działalnością dystrybucyjną. Niemniej, nie traci ona z oczu miasta Gdańsk, gdzie zlokalizowane są biura wielu jej spółek.

Energa nie ogranicza swojego zaangażowania dla Gdańska tylko do inwestycji. Korzystając z budżetu przeznaczonego na sponsoring i pomoc, firma kieruje jedną piątą środków na wsparcie instytucji kulturalnych, klubów sportowych oraz organizacji działających na rzecz dobra publicznego i potrzebujących mieszkańców tego miasta.

Niezmiennie od lat Grupa Energa jest aktywnym uczestnikiem życia swojego rodzinnego Gdańska. Również po dołączeniu do Grupy ORLEN w 2020 roku, kontynuowała swoje działania na rzecz tego miasta. W okresie 2020-2023 firma zainwestowała w Gdańsku ponad 100 milionów złotych. Szczególnie istotne były inwestycje dystrybucyjne, na które przeznaczono około 103 milionów złotych. Były to przede wszystkim projekty modernizacji i rozbudowy sieci o średnim i niskim napięciu.

Wsparcie Energi przenika do różnych obszarów życia Gdańska. Jednym z kluczowych projektów jest inwestycja wartej 1,7 miliona złotych w budowę pola liniowego w GPZ Kowale. Jest to istotny krok dla miasta w kontekście planowanej budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Zakończenie tej inwestycji jest planowane na bieżący rok.