W 2023 roku, gdańska drogówka przeprowadziła ponad 60 tysięcy kontroli drogowych

Komenda Miejska Policji w Gdańsku zanotowała intensywne działania drogówki w 2023 roku, kiedy to funkcjonariusze przeprowadzili aż ponad 60 tysięcy kontroli ruchu drogowego. W wyniku tych działań, policjanci zatrzymali blisko 1100 kierowców naruszających przepisy drogowe. Z tego grona, ponad 600 osób prowadziło pojazdy będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków, natomiast ponad 400 kierowców przekroczyło prędkość o więcej niż 50 km/h. Dobrze rozpoznawalna postać na gdańskich drogach, st. sierż. Justyna Chabowska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku, zdecydowanie zapewnia, że w 2024 roku planują jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W ciągu całego 2023 roku, niezliczeni funkcjonariusze ruchu drogowego nieustannie pracowali nad zapewnieniem bezpieczeństwa na ulicach i drogach Gdańska. W trakcie wszystkich dziesięciu miesięcy, przeprowadzili oni imponującą liczbę ponad 60 tysięcy kontroli drogowych, podczas których ujawnili aż 651 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.

St. sierż. Justyna Chabowska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku jest zdecydowana: dla osób, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, nie ma miejsca na ulgowe traktowanie. Ta reguła dotyczy również tych kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W 2023 roku na terenie Gdańska, policjanci zatrzymali aż 482 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.