Upamiętnienie polskich patriotów z Wolnego Miasta Gdańska na tablicy na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Czwórka wybitnych polskich patriotów z Wolnego Miasta Gdańska, którzy pełnili funkcje Komisarzy Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej, zostali uczczeni tablicą pamiątkową zamocowaną na budynku rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród nich znaleźli się Leon Pluciński, Kajetan Dzierżykraj-Morawski, Kazimierz Papée oraz Marian Chodacki. Uroczyste odsłonięcie tablicy miało miejsce w środę, a jednym z gości obecnych przy tej okazji był wiceminister Jarosław Sellin.

Tablica ma na celu upamiętnienie szczególnych zasług tych polskich patriotów, których działalność wpłynęła na utrzymanie polskości w Wolnym Mieście Gdańsku w okresie międzywojennym. Pełniący obowiązki Komisarzy Generalnych, reprezentowali oni rząd polski i nadzorowali działanie polskich urzędów w Gdańsku. Na szczególną uwagę zasługują ich poszczególne kadencje: Leon Pluciński sprawował urząd w latach 1921-1923, Kajetan Dzierżykraj-Morawski pełnił funkcję komisarza w latach 1923-1924, Kazimierz Papée był odpowiedzialny za ten obszar od 1932 do 1936, a Marian Chodacki był ostatnim przedstawicielem tej funkcji przed wybuchem II wojny światowej, pełniąc ją w latach 1936-1939.

Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin podkreślił znaczenie działalności tych polskich patriotów dla utrzymania polskości na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz wyraził wdzięczność za ich poświęcenie i oddanie sprawie narodowej.