Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku stawia na poprawę komunikacji drogowej

Zarówno pacjenci, jak i pracownicy największej placówki medycznej na Pomorzu – Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, z pewnością ucieszą się z informacji o ułatwieniach w poruszaniu się po pobliskich ulicach. Już od najbliższego piątku, 28 czerwca, kierowcy będą mogli korzystać z dwukierunkowego ruchu na całej długości ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Do tej pory możliwy był przejazd jedynie w jednym kierunku na części tej trasy.

Patryk Rosiński z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wyjaśnia, że zmiana ta ma na celu poprawę sytuacji drogowej w rejonie szpitala. Ulica Smoluchowskiego stała się bowiem „wąskim gardłem” dzielnicy Aniołki, zwłaszcza od momentu wprowadzenia kontrbuspasu i uruchomienia ruchu karetek pogotowia oraz autobusów miejskich. Natomiast ulica Skłodowskiej-Curie jest na tyle szeroka, że można po niej swobodnie prowadzić ruch dwukierunkowy.

Jednak nie wszyscy są przekonani o skuteczności zaplanowanych zmian. Niektórzy kierowcy obawiają się pogorszenia sytuacji, zwłaszcza na parkingach, które zlokalizowane są pod kątem 90 stopni do ulicy. Część z nich przewiduje nawet zwiększenie liczby kolizji. Inni z kolei sugerują, że całkowite przekierowanie ruchu na ulicę Skłodowskiej-Curie może wywołać jeszcze większe problemy komunikacyjne.

Warto dodać, że Gdański Zarząd Dróg i Zieleni już rok temu konsultował planowane zmiany z radnymi dzielnicy. W wyniku internetowego głosowania 55 procent mieszkańców opowiedziało się za nowym rozwiązaniem, jednak podkreślili też konieczność kompleksowego podejścia do problemu korków w tej części miasta.