Terminal morski CO2 – wspólne przedsięwzięcie Orlenu, Lafarge Cement i Air Liquide Polska zdobywa unijne dofinansowanie

Projekt stworzenia przeładunkowego terminala morskiego CO2, będący owocem współpracy między Orlenem, Lafarge Cement i Air Liquide Polska, otrzymał od Komisji Europejskiej grant o wartości 2,54 miliona euro. Część tych środków zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Rozwinięcie tego terminalu jest częścią strategicznych celów Orlenu dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla. W środowym komunikacie Orlen podkreślił, że uzyskanie grantu umożliwi koncernowi dysponować potencjałem zagospodarowania lub sekwestracji 3 milionów ton CO2 rocznie w latach 2027-2030.

„Przeładunkowy terminal morski CO2 – inicjatywa prowadzona przez Orlen, Lafarge Cement S.A. i Air Liquide Polska – zdobyła wsparcie finansowe od Komisji Europejskiej na opracowanie dokumentacji projektowej i studiów wykonalności dla łańcucha dostaw. Planowana budowa terminalu to krok w stronę realizacji strategicznych celów koncernu w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla.” – informuje Orlen.

Dodatkowo, jak podkreśla Orlen, realizacja projektu terminala morskiego CO2 zapewni możliwość dostarczania usług związanych z zarządzaniem dwutlenkiem węgla dla osób i instytucji, których jedyną dostępną technologią umożliwiającą redukcję emisji jest jego wychwytywanie i sekwestracja.