Spółka Port Gdański Eksploatacja S.A. w poszukiwaniu nowego prezesa i członka zarządu ds. handlowych

Rada Nadzorcza Spółki Port Gdański Eksploatacja S.A., mająca swoją siedzibę w pięknym Gdańsku, wszczęła dwa niezależne postępowania kwalifikacyjne. Kierownicze stanowiska, które są obecnie do obsadzenia to prezes spółki oraz członek zarządu odpowiedzialny za sprawy handlowe.

Duży gdański port jest obecnie w trakcie poszukiwania kandydatów na stanowiska prezesa i członka zarządu do spraw handlu. W tym celu, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozpoczęciu procedur kwalifikacyjnych dla obu tych stanowisk.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na te stanowiska powinny przesłać swoje pisemne zgłoszenia, odpowiednio oznaczone, do siedziby Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Ostateczny termin składania dokumentów przypada na 2 sierpnia i zgłoszenia można składać do godziny 13 tego dnia. Planowane otwarcie zgłoszeń i ich formalna ocena została zaplanowana na dzień 5 sierpnia. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji, otrzymają zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy te mają rozpocząć się 8 sierpnia zarówno dla kandydatów na stanowisko prezesa, jak i członka zarządu ds. handlowych.