Sąd odrzuca wniosek akcjonariuszy dotyczący fuzji Grupy Lotos z PKN Orlen

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał werdykt w sprawie próby unieważnienia uchwały dotyczącej fuzji między byłymi akcjonariuszami Grupy Lotos a PKN Orlen. Proces, który rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku, doczekał się teraz swojego nieprawomocnego zakończenia.

Decyzja sądowa w sprawie łączenia Grupy Lotos z PKN Orlen zapadła po wniosku dwóch akcjonariuszy Grupy Lotos, którzy w sierpniu 2022 roku złożyli pozew. Ich celem było anulowanie uchwały podjętej podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Grupy Lotos, które odbyło się 20 lipca 2022 roku. Właśnie wtedy miała zostać przeforsowana kwestia połączenia z przedsiębiorstwem z Płocka.

Wnioskodawcami tego pozwu byli Bogdan Kamola i Jan Trzciński, którzy już od samego początku wyrażali swoje negatywne stanowisko wobec planowanej fuzji między obiema firmami. Chociaż obecny wyrok nie jest jeszcze ostateczny, to jednak stanowi ważny punkt zwrotny w sprawie dotyczącej unieważnienia uchwały związanej z łączeniem Grupy Lotos z PKN Orlen.