Ruch Nowej Generacji wzywa samorządy do ustanowienia rzeczników praw ucznia

Ruch społeczny o nazwie Nowa Generacja dał wyraz swoim aspiracjom w trakcie odbywającej się Rady Krajowej. Reprezentując interesy młodszego pokolenia, członkowie tego stowarzyszenia przekazali apele do organów samorządowych działań na terenie całego kraju. Głównym tematem tych apeli było wnioskowanie o powołanie rzeczników praw ucznia. Podkreślano, że ten model funkcjonowania jest już z powodzeniem stosowany w niektórych miastach, takich jak Warszawa.

Nowa Generacja kieruje swoje wezwanie bezpośrednio do każdego prezydenta miasta, starosty powiatu, burmistrza oraz wójta gminy. Proponują, aby wszyscy oni zdecydowali o ustanowieniu rzecznika praw ucznia w ramach swojego urzędu.

Dawid Kacprzyk, przewodniczący ruchu Nowa Generacja, podkreśla znaczenie tej inicjatywy dla budowania demokracji: „Wierzymy głęboko, że samorządność stanowi podstawowy filar naszej demokracji. W tym kontekście zwracamy się do każdego prezydenta miasta, starosty powiatu, burmistrza i wójta. Apelujemy do tych, którzy pragną przywrócić wysokie standardy w polskim systemie edukacji, aby powołali rzeczników praw ucznia. Rzecznicy ci będą czuwać nad kwestiami związanymi z prawami uczniów i będą dostępni dla młodzieży do skierowania prośby o pomoc, gdy szkoła nie jest w stanie jej zapewnić. Jest to model działania, który już teraz z powodzeniem funkcjonuje w kilku polskich miastach, na przykład w Warszawie”.