Ruch drogowy w Gdańsku: Analiza najbardziej zatłoczonych skrzyżowań

Według obserwacji Gdańskich Badań Ruchu, skrzyżowanie znajdujące się w okolicy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku jest najbardziej ruchliwym miejscem w mieście. Przez ten punkt codziennie przemieszcza się ponad 117 tysięcy pojazdów. Natomiast pozostałe cztery skrzyżowania, które również charakteryzują się dużym natężeniem ruchu, nie osiągają na dobę ruchu na poziomie 100 tysięcy pojazdów. Wyniki te są rezultatem badań przeprowadzonych na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska.

Gdańsk jest jedynym miastem Trójmiasta, które podejmuje intensywne starania, aby dokładnie przeanalizować przepływ ruchu w granicach administracyjnych. Informacje na temat najnowszych badań i szczegółowy podział ruchu drogowego na różne formy transportu omówiliśmy już wcześniej – w czerwcu.

W ramach tych badań dokonano pomiarów na 261 skrzyżowaniach oraz 26 tzw. punktach przekrojowych, czyli odcinkach dróg spoza skrzyżowań. Dzięki tym badaniom udało się zidentyfikować obszary o największym natężeniu dobowym ruchu samochodowego.

Warto jednak podkreślić, że zestawienie nie uwzględnia węzłów znajdujących się na drogach ekspresowych, które są pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W konsekwencji, nie uwzględniono tutaj takich miejsc jak Zachodnia Obwodnica Trójmiasta czy Południowa Obwodnica Gdańska.