Rozwój i modernizacja Nabrzeża Przemysłowego w Gdańsku

Obecnie trwają intensywne prace nad odnowieniem i rozbudową obszaru znanego jako Nabrzeże Przemysłowe znajdujące się w Porcie Gdańsk. Grupa NDI, której powierzono rolę głównego wykonawcy tego ambitnego przedsięwzięcia, może poszczycić się już ukończeniem blisko 90% zaplanowanych działań dotyczących infrastruktury drogowej.

Cel ten ma zostać osiągnięty do września 2023 roku, kiedy to planowany jest koniec kompleksowej przebudowy układu komunikacji drogowo-kolejowej na terenie Nabrzeża Przemysłowego. Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się jakość komunikacji w tym rejonie Portu Gdańsk. To nie tylko wpłynie na sprawność operacji przeładunkowych, ale również umożliwi wykorzystanie nowych terenów dla tych celów.

Pełne koszty tego rozwojowego projektu szacowane są na 85 milionów złotych brutto. Część tych środków pochodzi z programu finansowego Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Warto podkreślić, że prace nad modernizacją Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk trwają nadal. Grupa NDI, będąca głównym wykonawcą tego zadania, wykonała do tej pory około 90% wszystkich planowanych prac związanych z infrastrukturą drogową.