Rozpoczęcie renowacji słynnej Złotej Bramy w Gdańsku

W końcu doszło do rozpoczęcia długo oczekiwanej renowacji Złotej Bramy, jednego z najbardziej cenionych skarbów historycznych Gdańska. Przez wiele lat ten niezwykły zabytek pozostawał niedostępny dla publiczności, otoczony rusztowaniami, co uniemożliwiało zarówno mieszkańcom miasta, jak i przybywającym turystom pełne doświadczenie jego uroku.

Miasto Gdańsk postanowiło przyspieszyć ten proces, przyznając dofinansowanie na prace renowacyjne. Kwota tej dotacji wynosi 430 tys. złotych. Prace te są prowadzone pod nadzorem właściciela budynku, czyli Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Wybrzeże. Ciekawą nowością na miejscu jest żółta „rynna”, która pojawiła się wraz z pierwszymi pracownikami zajmującymi się remontem.

Decyzja o przyznaniu funduszy została podjęta przez radnych 27 kwietnia bieżącego roku. Za sumę 430 tys. złotych planowane są różne prace konserwatorskie. Wśród nich znajduje się renowacja sklepień nad pierwszą kondygnacją, prace przy koronie murów obwodowych oraz remont tarasu. Szczegółowe warunki wykorzystania funduszy zostały ustalone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wybrzeże, które odpowiada za zarządzanie tym znaczącym dla Gdańska zabytkiem.