Rozmowa z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, inspektorem Dariuszem Walichnowskim, na antenie Radia Gdańsk

Inspektor Dariusz Walichnowski, pełniący funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, gościł niedawno w audycji „Gość Dnia” nadanej przez Radio Gdańsk. W trakcie rozmowy z Grzegorzem Armatowskim podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości policji na Pomorzu, wskazał potencjalne wyzwania i problemy oraz omówił kwestię współpracy z mieszkańcami regionu.

W pierwszej części swojego wystąpienia, inspektor Walichnowski przedstawił swoją wizję rozwoju pomorskiej policji. Jako jej obecny lider nie przewiduje rewolucyjnych zmian, raczej stopniowe dostosowywanie do nowych okoliczności – ewolucję. Wyjaśnił, że struktura organizacyjna policji jest niezwykle skomplikowana, stąd konieczne jest zrozumienie jej działania, zidentyfikowanie problemów czy wyzwań, które stoją przed funkcjonariuszami. Inspektor podkreślił również wagę poznania oczekiwań społeczności lokalnej wobec organów porządku publicznego.

Walichnowski wskazał, że na początek swojej kadencji skupi się na poznaniu policji od środka i zrozumieniu oczekiwań społeczności. Podkreślił, że centralnym elementem tego procesu będzie analiza, nie ograniczająca się jednak wyłącznie do statystyk. Zdaniem Komendanta, za każdą liczbą kryją się realne osoby, indywidualne przypadki, rzeczywiste tragedie. Każde z tych zdarzeń wymaga szczegółowej analizy, do której przyczynia się wiele godzin ciężkiej pracy funkcjonariuszy. Inspektor Walichnowski zaznaczył, że te wszystkie elementy stanowią integralną część jego strategii dla pomorskiej policji.